A legeurópaibb fogoly

2021. 01. 24. | Irodalom

Szolláth Dávid: Mészöly Miklós | Papp Sándor Zsigmond ajánlója

Nem könnyű pár mondatba sűríteni az egyik legsokszínűbb magyar írónkat. Fontos és megkerülhetetlen szerző kimagasló siker nélkül, pedig ő volt az egyik leginkább nyitott és folyton újító szellemiségű a fojtogató kommunizmus éveiben. Akinek legalább háromszor kellett elindulnia a pályán, hogy az legyen, aki. Ezt a termékeny és inspiratív sokféleséget tárja fel Szolláth Dávid szerteágazó, és igen élvezetes monográfiája, így nem akármilyen eseménnyel veheti kezdetét az idei Mészöly-emlékév.

Jelenkor, 739 oldal, 5999 Ft

Nincs egységes Mészöly-képem. Jellegzetes mondatízek kavarognak bennem, néhány novellazárlat, és ikonikus mű. Talán túl korán kezdtem el olvasni, amikor az ember még rajong és nem igazán olvas. Egy alkalommal találkoztam is vele a tatai írótáborban, pontosabban ő is ott volt, meg én is, a valódi találkozás viszont főként az én gyávaságom miatt elmaradt. Nem mertem odamenni hozzá, pedig ahogy most olvasom Szolláth Dávid monográfiájában, Ottlikkal szemben ő „reagált az akkori fiatalokra, olvasta kézirataikat, vitázott velük”. Talán még az én hebegésemmel-habogásommal is tudott volna mit kezdeni.

Egyelőre még csak ismerkedem a tekintélyes és igen alapos monográfiával, bele-beleolvasgatok, kedvenc műveimhez lapozok, közös pontokat keresek, szeretem, ahogy a súlyával belefekszik a kezembe. Az 1975-ös születésű irodalomtörténész négy állítás igazolására tesz kísérletet a művében. Egyrészt Mészöly Miklós igencsak eltérő poétikai felfogások szerint alkotott – hűséges olvasói tanúsíthatják, hogy alig van két egyforma műve, vagyis soha nem időzött sokat a siker és az elért eredmények keréknyomában –, ám ezek, ha különböző módokon is, de kiemelkedő művek voltak. Az életmű sokszínűsége, sokműfajúsága miatt a róla szóló könyv legfőbb kihívása, vallja be Szolláth mindjárt az elején, hogy a „poétikai különféleségek” miként állnak össze egyetlen történetbe. Vagyis „a pálya bizonyosan csak kompromisszumok árán zárható a monográfia műfaji keretei közé”. Ez az ár egy kis lazaság: a főszereplő mellé számos mellékszereplő kerül (Camus-től Nádasig), hogy eltérő nézőpontokból is szemügyre vehessük az irányváltásokat, illetve a kronológia sem lesz olyan szigorú.

Eltérő felfogások szerint alkotott

A második állítás talán a legizgalmasabb is egyben: „Mészöly volt korának egyik legeurópaibb magyar írója”. Méghozzá akkor – a Rákosi- és a Kádár-korban, szilenciumoktól sújtva –, amikor a leginkább meg kellett küzdeni a nyitottságért. És a radikális újító szerepe is egészen másként csengett, mint később Esterházyé, aki már lubickolhatott ebben. A franciául és németül olvasó Mészöly igazából úgy dolgozott, mintha nem is a fojtott légkörű, kisstílű hatalmi játszmáktól terhelt, ügyeskedésekkel cifrázott Magyarország „foglya” lett volna, hanem egy némiképp elkülönült szigeten írt volna a nyugat-európai irodalom tengerén. „Pályája a lemaradottsággal kapcsolatos mindenkori szorongások cáfolata, miközben a »felzárkózni igyekvő sznobság« is idegen volt tőle.” Egyszerre volt otthonos Camus algériai sivatagában, Márquez mágikus realizmussal színezett tájain, vagy Beckett abszurd világában.

A harmadik állítás azzal foglalkozik, hogy milyen író is volt Mészöly. Az, hogy fontos, nem kétséges, és ha azt felelőtlenség is lenne állítani, hogy a következő nemzedékek mind az ő köpönyege alól bújtak ki, inspiratív hatása a következő generációkra pontosan kimutatható és többszörösen felvállalt tény.

Igen ám, de a nagyság az ő esetében nem járt együtt a népszerűséggel.

Az általános elismertség nem jelentett egyben közönségsikert: „van abban igazság, hogy Mészöly irodalmi szerző maradt. Kevés fontosabb, kétségbevonhatatlanabb életműve van a félmúlt magyar prózájának, de kiugró könyvsikernek, irodalomszociológiai értelemben vett »generációs kötelező olvasmánynak” egyik sem nevezhető.” Nem volt sem egy Iskola a határonja, sem egy Abigélje, sem egy Harmonia caelestise. Valahogy az egész életmű lett azzá, ám az átlag olvasó számára jóval megfoghatatlanabbul. Aki kompromisszumokat és kényelmet keres, elég gyorsan lepattan Mészölyről.

Polcz Alaine népszerűsége Mészölyt is másként láttatja

A negyedik állítás az 1995-ben megjelent Tomka Beáta-féle monográfiával kapcsolatos: az eltelt huszonhat év időszerűvé tett egy új kísérletet az életmű áttekintésére. Már csak azért is, mert azóta megjelentek a műhelynaplói, levelezései és a szakirodalom is jelentősen gazdagodott. Az is változtat a látószögön, írja Szolláth, hogy a felesége, Polcz Alaine „nemcsak népszerűbb lett időközben Mészölynél, de már jelentős szakmai érdeklődés övezi a munkásságát”.

A monográfia sosem volt az a műfaj, amit az ember két megálló között átfuthat: vannak benne nehezebben követhető részek, ha az ember nem irodalomtudós, és olyanok is, ahol egymás után lehet falni a lapokat. Szolláth művében utóbbiból van több. Jóval több. Bele lehet feledkezni abba a különös és elgondolkodtató ténybe, hogy az 1957-ben kiadott Sötét jelek a pálya immár harmadik indulásának tekinthető. Vagy abba, hogy az 1966-ban megjelent első regénye (Az atléta halála) öt évig parkolt a kiadóban, és hamarabb jelent meg franciául, mint magyarul. És ha nem „sietnek”, akkor a botrányt csak tetőzte volna a német kiadás is. Meg abba is, hogy a „mesterségesen késleltetett sikerének hatása mindmáig érezhető”.

Egy kis lazaság – Szolláth Dávid

Kimondottan élvezetes annak elemzése is, hogy a háború, amelynek ábrázolását „kudarcnak élte meg, nemcsak egyéni, hanem általában véve a magyar írók kudarcának is”, miként jelenik meg a prózájában. A magyar író számára ugyanis nem volt járható út sem a németek önkritikus hozzáállása, sem a zsidó írók által megszólaltatott áldozatok fájdalma, sem a szovjeteknél érezhető messianisztikus ideológia. „Magyarország egyszerre felelőse és áldozata a második világháborús pusztításnak”, ehhez pedig nem illik a heroizmus, vagy a vonneguti abszurd humor. Sokkal inkább „mélyreható önkritikára volna szükség, és annak a történelmi skizofréniának az aggályos elemzésére, ami háborúba vitte az országot”. Vagyis a német szembenézés lehetne mégiscsak az egyetlen járható út, a bűnös és bűnrészes közötti különbség finom árnyalásával.

Ő ebben megtette, amit tehetett. Arról, hogy az aggályos elemzés mennyire hiányzik, mennyire nem tette magáévá az emlékezetpolitika Mészöly alapállását, már a jelenkor is ékesen beszél.

Szolláth Dávid monográfiája nálam ott lesz Szilágyi Zsófiának a Móricz-életműről szóló értekezése és Ferencz Győzőnek a Radnóti életét és munkásságát feldolgozó kritikai életrajza mellett, mint az utóbbi évek egyik legfontosabb, irányadó munkája. Jó lesz vele vitázni, egyetérteni, beszélgetni.

SZOLLÁTH DÁVID korábbi művei: Bábelt kövenként; A kommunista aszketizmus esztétikája.

További cikkek

Kritika, Irodalom

Nem szabad ötletek

Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról | Révész Sándor kritikája   A legtöbbet emlegetett, mégis a legkevésbé ismerhető költők...

Tudomány

A halál hét arca

Richard Shepherd: A halál hét kora | Papp Sándor Zsigmond ajánlója   Nem könnyű megemészteni, hogy egy napon véget ér az életünk. Ám ahogy...