Az ősnyelv titkai

2021. 05. 04. | Tudomány

Sverker Johansson: A nyelv eredetéről | Papp Sándor Zsigmond ajánlója

Egészen lenyűgöző az a tudás, amelyet a svéd tudós mozgat meg ahhoz, hogy az ősnyelv után eredjen. S miközben a tettes vagy tettesek után nyomoz, számos tudományterületről szedegeti össze a bizonyítékokat és indítékokat: a méhek táncától a kőbalta vizsgálatán át az emberi agy fejlődéséig. A kellő iróniával és alapossággal megírt könyv az ismeretterjesztés legjobb formáját hozza, és személyességével még azt is megnyeri, aki amúgy ódzkodna a nyelvi kérdésektől.

Európa, 414 oldal, 4999 Ft

Néha tényleg csak azon múlik, hogy belefáradunk-e a válaszolgatásba. Egy átlagos gyerek négyévesen kezdi el egyik legfontosabb korszakát, amikor folyton azt kérdezi: „Miért?” Ezt kábé az iskola kezdésekor abba is hagyja. Addig az apa belefárad a válaszolgatásba, a gyerek meg a kérdezésbe, főként ha nem kap választ. Sverker Johansson édesapját keményebb fából faragták, és mindig volt ideje a magyarázgatásra. Így a fia sem fáradt bele a kérdezésbe, olyannyira, hogy ma is ez a legfontosabb tevékenysége. Kérdez, kutat, magyaráz.

Már gyerekként az őskövületekről, az űrről, az evolúcióról és a kozmológiáról olvasott, igaz, felnőttként kiruccant egy kicsit a részecskefizika területére is (doktori disszertációját a protonütközések során létrejövő leptonpárokról írta). Vagyis nem csoda, ha ma már olyan kérdéseken töri a fejét, amelyekre nem csupán az édesapja, de a legtöbb ember sem igen tudná a választ. Leginkább ugyanis a dolgok, a világmindenség eredete foglalkoztatja. Így jutott el az emberi lét egyik legizgalmasabb kérdéséhez: hogyan alakult ki a nyelv? (Sokat elárul a svéd tudósról, hogy a saját bevallása szerint „csak a móka kedvéért” iratkozott be egy esti tanfolyamra, amely a nyelvtudomány alapjairól szólt.)

Majd amikor elkezdte egyre mélyebben beleásni magát a kérdésbe, kiderült, hogy az effajta kérdések megválaszolásához igen széleskörű nyomozásra van szükség, mert a „bizonyítékok” és az „indítékok” számos tudományág területén szóródtak szét. Tehát aki ilyen fába vágja a fejszéjét, annak bizony egy polihisztor szemléletére van szüksége: lankadatlan kíváncsiságra és kiapadhatatlan tudásszomjra.

Kiaapadhatatlan tudásszomj – Sverker Johansson

A nyelv eredetéről című könyv nagy erénye, hogy képes bennünk is felkelteni az ezirányú érdeklődést. Pár oldal után már a lehető legtermészetesebbnek vesszük majd, hogy Johansson könnyed, a humort sem mellőző kalauzolásában érintjük a filozófia, az evolúciós biológia, paleoantropológia, régészet, genetika, anatómia, etológia, neurológia, pszichológia és a szociálantropológia területét, és most tényleg csak a legfontosabbakat említettük. Ez persze első hallásra roppant ijesztőnek tűnhet egy laikusnak, a svéd tudós mindezt közérthetően, a nyomozás izgalmát végig fenntartva képes előadni, miközben hatalmas tudásanyagon szörfözünk át. Maga is jelzi, hogy nem képes minden területen „mélyfúrást” végezni, de a megmártózáshoz nálánál jobban senki sem ért.

Első lépésben áttekint néhány alapfogalmat a nyelvvel kapcsolatban (szófaj, morféma, szemantika és így tovább), felsorol néhány jelentős tulajdonságot (ezek igen fontosak lesznek a „tettes” megtalálása miatt, hiszen a megfelelő elméletnek a lehető legtöbb tulajdonságot meg kell tudnia magyaráznia), majd elmerülünk a különféle nyelvtanok világában.

A gyorstalpaló után már mi is képzett detektívekként vizsgálhatjuk meg az állatvilágban található első nyomokat.

Az első jelek: a méhek tánca

A méhek táncát, a csalogány énekét, a tintahalak mintázatait, a cerkófmajmok és delfinek figyelmeztető hangjait. Vagyis a kommunikáció ezerféle változatát. Mint ahogy az is izgalmas kérdés, hogy vajon tudnak-e az állatok vagy a robotok (mesterséges intelligencia) nyelvet tanulni? És ha igen, mennyire. Illetve, nyelvnek nevezhető-e még az, amit megtanulnak vagy kifejlesztenek?

Abban biztos vagyok, hogy a magyar olvasókat nem kell különösebben meggyőzni arról, hogy az identitásunk szempontjából miért is fontos a nyelv eredetének kérdése. Hiszen kis túlzással a tízmillió nyelvész országa vagyunk, akik adott esetben ölre tudnának menni, hogy a finnugor elméletet kell-e elfogadni, vagy inkább a türköknél, suméroknál, japánoknál, kecsuáknál vagy etruszkoknál keressük-e a nyelvi rokonságot és identitásunk gyökereit. Talán ezért is volt jó olvasni a messziről jött ember – úgymint svéd – izgalmas és nyitott keresgélését, aki számba vesz minden konkurens és tudományos alappal rendelkező elméletet ahhoz, hogy jelezze, hogy hol nincs egyetértés a kutatók között, illetve elmondja a saját, nem mellesleg igen meggyőző verzióját. Ráadásul van elég humora ahhoz, hogy közben ne tűnjön mindentudónak és okoskodónak.

Minden ősünk hozzátett valamit

Az ősemberek és őskövületek, kőbalták és különféle régészeti leletek (valamint a sok-sok anatómia és evolúciós fejtegetés) vizsgálatán át vezet el az út odáig, hogy megtaláljuk azt a pontot, pontosabban időintervallumot, amikor valamelyik ősünk elkezdte használni az igen kezdetleges ősnyelvet, amely már jól elkülönült az állatok jelzéseitől. A nyomok a Homo erectus, a Neander-völgyi és a Homo Sapiens felé vezetnek, hiszen minden ősünk hozzátett valamit ahhoz, hogy a mai ismert nyelvek kialakulhassanak.

A nyelv eredetéről lebilincselő utazás a régmúlt korok mélyére, hogy ráleljünk az emberré válásunk idejére és mikéntjére, mindezt pedig – a könyv stílusát tekintve – kellő adag iróniával, szerénységgel és személyességgel. A kötet utolsó fejezetében kérdések és válaszok formájában még pontosan össze is foglalja a szövevényes nyomozás eredményét. Kicsit elmélkedik a jövőről is, amikor a gépi fordítás már olyan hatékonnyá válik, hogy teljesen mindegy lesz majd, milyen nyelven szólalunk meg.

Milyen nyelven tesszük fel a legfontosabb kérdést: „Miért?”

További cikkek

Kritika, Irodalom

Nem szabad ötletek

Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról | Révész Sándor kritikája   A legtöbbet emlegetett, mégis a legkevésbé ismerhető költők...

Tudomány

A halál hét arca

Richard Shepherd: A halál hét kora | Papp Sándor Zsigmond ajánlója   Nem könnyű megemészteni, hogy egy napon véget ér az életünk. Ám ahogy...