Budai kitörés: becsület és pokol?

2022. 01. 21. | Történelem

Ungváry Krisztián: Utak a senkiföldjén | Papp Sándor Zsigmond ajánlója

Az 1945-ös budai kitörés mint hadművelet öngyilkos és értelmetlen vállalkozás volt, írja Ungváry Krisztián legújabb könyvében. De akkor miért kell vele ilyen részletesen foglalkozni? S vajon miért nehéz konszenzust találni a megítélésében? Az Utak a senkiföldjén nem csupán összefoglalja a pár napos hadi eseménnyel kapcsolatos tudásunkat, de a visszaemlékezések közlésével, egyenesen a pokol közepére visz. És a kínzó válaszok közelébe.

Jaffa, 454 oldal, 4999 Ft

„A németek egy éjjelen nem védték tovább Budát, / összegyűlt mindegyikük, 40 ezer szoldát, / Jéghideg éjjelen, mindjük sisakosan / 45 vad telén, kezdődjék már a roham”, énekli Cseh Tamás a Széna tér című dalában. Már első hallásra súlyosnak tűnt, nem olyannak, amilyet az ember a zuhany alatt énekelne. Nem akar igazságot tenni, nem keres bűnöseket, ahogy hősöket sem, azokról az ezrekről beszél, akiket itt ért utol az értelmetlen halál. Ám nem csupán emiatt szomorú ez a dal. Ma már az is benne van, hogy hosszú évtizedekkel az események után ez az egyetlen „minden szempontból méltó megemlékezés” Budapest ostromának névtelen áldozataira, ahogy azt Ungváry Krisztián írta a 102 napot feldolgozó könyvének nyolcadik javított és bővített kiadásában.

A dal félreérthetetlenül utal a város védőinek február 11-ei kitörésére, amely „a második világháború tragédiáihoz tartozik”. Bár a megfogalmazás azt sugallja, mintha e tekintetben konszenzus lenne, holott ez messze nincs így. A kitörés nem csupán ma is foglalkoztatja a közvéleményt (sőt, egyre inkább), de igen széles skálán mozog annak megítélése is. A „becsület napjának” megtartásától, amely heroizálja a részvevőket egészen addig a vélekedésig ível a kínálat, hogy egyáltalán nincs itt semmi ünneplésre méltó, hiszen a megszállók estek csapdába, és érte utol őket a megérdemelt végzet.

Ráadásul sokan úgy gondolják, hogy a konszenzus hiánya leginkább annak tudható be, hogy nincs elég hitelt érdemlő forrás a kitöréssel kapcsolatban, vagyis a történészek is jobbára sötétben tapogatóznak. Holott, figyelmeztet erre Ungváry, a második világháború hazai történései közül ez a leggazdagabban dokumentált eseménysorozat. Az ostrom kapcsán született visszaemlékezések terjedelmének jelentős része foglalkozik ezzel a pár nappal, talán azért is, mert „a kitörés borzalmai annyira mélyen ivódtak be a túlélők tudatába, hogy elnyomták az egyéb háborús élményeiket”. Ennek fényében különösen meglepő, hogy az első tanulmány csak 1994-ben jelent meg, szintén Ungváry tollából. A fáziskésést csak részben magyarázza, hogy a kommunista rendszerben fel sem merülhetett, hogy a pártállam szempontjait félretéve bárki is tudományos szempontokból közelítsen a kényes témához.

Egyike volt az öt legvéresebb városostromnak

Ma már semmilyen retorziótól nem kell tartani, így egyre több kutatót vonz a téma, miközben – állapítja meg Ungváry – Budapest ostroma, bár beletartozik a második világégés öt legvéresebb városostromai közé, „alig van jelen a nemzetközi tudományos élet horizontján”. Ezért is különösen jelentős, hogy a történész külön kötetet szentelt a 102 nap leginkább megosztó eseményének, hogy összefoglalja mindazt, amit tudunk a témáról. (Sőt még többet is, hiszen nagy vonalakban áttekinti a második világháború nagyobb kitöréseit vagy kísérleteit, és beszél a „magát harcolva visszaküzdő katonáról”, akire külön kifejezést alkottak a német katonai terminológiában. Arra, hogy ez miért nem történt meg az angol nyelvben, a háború végjátéka ad magyarázatot: az angol–amerikai csapatok számára a jelenség egyszerűen nem volt ismerős.)

A tanulmányok mellett a kitöréssel kapcsolatos visszaemlékezések is helyet kaptak, amelyek a személyesség okán átütő erővel elevenítik fel a harc pillanatait.

Ezen tanúságtételek közlésére azért is van szükség, indokolta döntését Ungváry, mert manapság a közbeszéd hajlamos elszakadni a történelmi tényektől. Ő maga viszont nem rejti véka alá a véleményét: „A kitörés mint hadművelet öngyilkos és értelmetlen vállalkozás volt”. Ezt a számok is visszaigazolják: a kitörők vesztesége 22 ezer főt tett ki (ha csak a német csapatok adataival kalkulálunk, a magyar veszteséggel nem), szemben a hétszáz átjutottal meg azzal a pár ezerrel szemben, akik elbújtak a városban. A kitörők túlnyomó többségét agyonlőtték (nem volt ritka az elfogott katonák tömeges kivégzése) vagy halálra verték.

Sokan nem önként vállalták a sorsukat

De vajon miért is kér ilyen részletes elemzést egy ilyen „marginális jelentőségű, teljesen értelmetlen katonai tragédia”, ahogy azt maga a szerző is minősíti? A válasz nem olyan nehéz. Egyrészt figyelmet érdemel az az „elképesztő belső kohéziós erő”, amely a gyakran már sebesülten induló, a tervszerű vezetéstől már az első órákban megfosztott katonákat jellemezte, melynek segítségével végül el tudták érni a Zsámbéki-medence szélét, és még azt követően sem bomlott fel a fegyelem! Mint ahogy azt sem szabad elfelejteni, hogy bár az ostrom és a kitörés halottainak túlnyomó többsége német egyenruhát viselt, de nem Németországban született. A magyarországi németekről van szó, akik messze nem önként vállalta ezt a sorsot, hanem kényszerből húzták fel az SS-egyenruhát a magyar és német állam megállapodása alapján. Ebben a történetben tehát az ő sorsuk (vagy sorstalanságuk) is benne van, és ez is a „magyar történelem része, és a rájuk történő emlékezés is magyar felelősség”. Nehéz ezzel vitatkozni.

Ungvárynak a „becsület napját” ünneplőkhöz is van egy-két szava. Bár mint mondja, a „kitörésben való részvételnek elsősorban nem elvont ideológia okai voltak”, egy pillanatig sem szabad feledni, hogy például a Waffen-SS tisztjei messze nem voltak ugyanolyan katonák, mint bárki más.

A náci rendszer kiszolgálóiról, a náci szellem képviselőiről beszélünk, akik nem ritkán háborús bűncselekményekben vettek részt (a Wehrmacht-tisztek esetében ennek még a gyanúja sem merült fel).

A náci szellem képviselőit is ünneplik

Arról nem is beszélve, hogy minden egyes nap, amely meghosszabbította a háborút és feltartotta a szovjet csapatokat, egyúttal a nyilas terrort is meghosszabbította. Vagyis „minden egyes nap, amivel a keleti fronton a háború elhúzódott, magyar állampolgárok százai pusztultak el szörnyű körülmények között”. A kitörés megítélésébe tehát ez is vastagon belejátszik.

A felelősségről, a túlélés ösztönéről és stratégiáiról, az emlékezés értelméről, az igazság sokszínűségéről és az áldozatokról beszél Ungváry új könyve, amely a tavalyi év legfontosabb történelmi könyveit összesítő listánkra is felkerült. Nem véletlenül: minden lehetséges adattal és ténnyel, különféle megközelítéssel látja el az olvasóját, hogy legalább ő ne tévedjen el a senki földjén. Készen kapott értelmezések helyett ő maga próbálja megérteni a történelemben rejlő és máig érvényes tanulságokat. Az érthetőket és az érthetetleneket egyaránt.

UNGVÁRY KRISZTIÁN legutóbbi művei: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége. 1920–1944; Hősök? A budapesti csata német katonai elitje; A szembenézés hiánya.

További cikkek

Kritika, Irodalom

Nem szabad ötletek

Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról | Révész Sándor kritikája   A legtöbbet emlegetett, mégis a legkevésbé ismerhető költők...

Történelem

Magyar szivárvány

Kurimay Anita: Meleg Budapest | Falusi Dóra ajánlója   Mikor változott meg a homoszexualitás ideológiai megítélése Magyarországon? meddig volt a...