Egy rommá lőtt város élete

2022. 07. 15. | Világirodalom

Szergej Geraszimov: Harkivi napló | Balogh Ernő kritikája

 

Háborúról hírekből hallani is borzalmas, de egy naplót olvasva egészen másképp megrendítő. Az Ukrajnát ért támadás első hónapját örökítette meg napról napra ebben a formában az orosz határ melletti Harkivban élő Szergej Geraszimov író, aki a városban maradt családjával, így az ostromról közelebbi képet kapunk, mint talán szeretnénk. Akármennyit is tudunk a háborúról, könyvét olvasva valami egészen más dolog válik világossá: az oroszok által bombázott városokban éppolyan emberek laknak, mint mi.

Helikon, 260 oldal, 3299 Ft

Az igazi hírműsorok immár hónapok óta az oroszok ukrajnai agressziójának fejleményeivel kezdődnek. A tájékozódni akarók innen értesülhetnek a háború szikár tényeiről. A hírnek ugyanis, ezt már az újságíró tanfolyamok legelső foglalkozásán megtanítják, a lehető legszárazabbnak, érzelemmentesnek, politikai-ideológiai szempontból semlegesnek kell lennie. Geraszimov naplója, mely a kelet-ukrajnai nagyváros első háborús hónapjának eseményeit rögzíti – műfaja lényegéből eredően – kiegészíti, a személyesség hitelesítő epizódjaival gazdagítja, így átélhetővé teszi a háború mindennapjairól szerzett tudásunkat. Mozgósítja empátiánkat. (A példás gyorsasággal kiadott, kiemelten aktuális művet Bartók Imre fordította.)

Ha máshonnan nem, a modern irodalom kultuszregényeiből, például Joseph Heller A 22-es csapdája vagy Kurt Vonnegut Az ötös számú vágóhíd (amelynek képregény feldolgozásáról itt olvashat) könyvéből tudhatjuk, hogy a háború szükségképp bővelkedik abszurd elemekben. A képtelenség Geraszimov naplójának is egyik alapélménye, hiszen az ukrán szerző (író, költő, műfordító) többször is hangsúlyozza: „Az összes gyerekkori barátom oroszul beszélt. Oroszul és angolul álmodom, de sosem ukránul. Még most sem, hogy az oroszok rakétákkal lövik a városomat, többségében olyanokat gyilkolva meg, akik oroszul beszélnek, oroszul gondolkodnak és oroszul álmodnak”. De egyáltalán: a 21. században európai (vagy bármilyen) városokat porig bombázni – maga a kiteljesedett irracionalitás, az elszabadult, puszta őrület.

Nem véletlen, hogy Geraszimov feljegyzései szerint a harkiviek napokig egyszerűen képtelenek voltak elhinni, feldolgozni, hogy ez megtörténhetett. Már csak azért sem, mivel „Harkiv orosz nyelvű város”.

De legalább ennyire abszurd, hogy az oroszok jelentős hányada vakon hisz a legvalószerűtlenebb és legprimitívebb putyini propagandatermékben is. Abban például, amelyik gátlástalanul szajkózza, „hogy az ukránok bombázzák Mariupolt, és ők igyekeznek eltörölni a saját városukat a föld színéről, a benne élő több százezer civillel egyetemben. Egy nő felhívja a moszkvai rokonát, és elküldi neki a pusztításról készült felvételeket, a moszkvai rokon azonban csak annyit felel, hogy „mi magunk pusztítjuk a saját épületeinket”. Ennél csak az képtelenebb, hogy a harkivi, tehát az áldozatok közé tartozó, ám eközben „putyinimádó” idős hölgy, aki kizárólag az orosz állami tévécsatornákat nézi, ugyancsak szentül meg van győződve arról, hogy a lakótelepét maguk az ukránok lövik rommá: „Te jó ég – mondja bámulatos ártatlansággal. – Sosem hittem volna, hogy ennyi náci él közöttünk!”

Nem ukránul álmodik

A föntebbi eset groteszk, már-már szatirikus vígjátékba illő, egyszersmind hátborzongatóan félelmetes. Mintegy poentírozottan mutatja ugyanis, hogy a média fórumait korlátlanul uraló, erkölcsi megfontolásokat nem ismerő hatalom miként él vissza az emberi naivitással, hiszékenységgel, ami persze – mint látható – bármikor lehet félelmetesen ön- és közveszélyes.

Épp e szélsőségek tanúsítják, hogy az együgyűség (a sokat emlegetett sancta simplicitas) nem lehet folyvást az ártatlanság menlevele: a mentálisan ép, azaz beszámítható egyén erkölcsileg természetesen felelős a nézeteiért, a hiedelmeiért, valamint azért is, ha hagyja magát folyamatosan becsapni. Heller Ágnes gondolata – mutatis mutandis – esetünkben is tanulságos: „abszolút autonómiahiány nem létezik, s ezért minden kollektív felelősségben megvan az egyéni felelősség mozzanata is”. Nem lehet minduntalan arra hivatkozni: de hát ezt mondták a tévében.

Az abszurditásnak akad egészen infernális változata is: „Egy orosz katona, Roman, felhívta a feleségét, hogy engedélyt kérjen tőle az ukrán nők megerőszakolására. A nejének, Olgának nem volt ellenvetése. Csupán annyit mondott, hogy legyen óvatos, nehogy elkapjon tőlük valami nyavalyát.” (Az esetről minden jelentős nemzetközi sajtó beszámolt.) Az aljasságnak és az álságos lojalitásnak ez a keveréke oly töményen visszataszító, hogy egy groteszk rémdrámában is ízléstelen túlzásnak éreznénk.

Az elszabadult őrület

A napló idézi Nyikita Mihalkovot, az egykoron jelentős orosz filmrendezőt (Etűdök gépzongorára), aki mára Putyin rezsimjének egyik leghívebb kiszolgálója, gátlástalan apologétája lett: „A valódi szabadság az, amikor nem kell választanod”. Amennyiben ez a mondat tényleg a hajdani komoly művésztől származik, akkor szavai csak arra vallanak, hogy az egyre embertelenebbé váló diktatúra konok védelmezése és a teljes szellemi züllés szükségképp karöltve jár. Mihalkov persze jól tudja, hogy putyinizmusa miatt aligha kell valamiféle kiközösítéstől tartania.

Geraszimov is részletesen szól arról, amiről – többek között – Masha Gessen ír magyarul nemrég megjelent dokumentum-riportjában (Jövőnk a múlt): az oroszok jó részének nem olyan fontos a szabadság, kiegyezni látszanak a keményedő diktatúrával is, s így végeredményben elfogadják a párialétet. A tiltakozók folyvást nyomasztó kisebbségben maradnak, sorsuk – miként ezt a Navalnij-csapat szomorú története is tanúsítja – a kíméletlen elhallgattatás, üldöztetés, száműzetés. A szolidaritáshiány. Az időnkénti ellenállók hősies gesztusait csaknem általános hallgatás övezi.

Az ukránok többsége azonban – mint újabban időről időre számunkra is bebizonyosodik – tényleg más. A hagyományos keleti despotizmussal szemben valamilyen nyugatias demokráciában szeretne élni, a nemzeti függetlenséget pedig – legalábbis önként – semmiképp sem adja fel.

A naplójegyzetek egyrészt hatásosan győzik meg az olvasót arról, mennyire hazug a putyini háborús propaganda. Másrészt leleplezik a tradicionális – vállveregetően jóindulatú – orosz előítéletet is, amely szerint az ukránok afféle „megbízható, cserébe viszont mentálisan elmaradott kistestvérként” kezelendők.

A putyini propagandát az ukránok egy része is elhiszi

Ez a birodalmi fölénytudat mostanra kiváltképp hamis, önáltató lett. Ma ugyanis, miként a napló ezt (nem is nagyon túlozva) több ízben tudatosítja, Moszkvával szemben éppenséggel az ukránok védik mindazt, ami a mi értékrendünk, kultúránk, civilizációnk szempontjából igazán fontos.

Geraszimov jegyzetei mintegy testközelből tudósítanak arról, hogy már eddig is hány és hány embernek okozott ez a háború jóvátehetetlen szenvedést, mennyi életet nyomorított meg végérvényesen. A naplóíró tipikus – és rettenetes – harkivi dilemmára utal William Styron híres regényének (Sophie választ) felidézésével: ha a fiatalok nem hagyják itt idős rokonaikat, ha nem menekülnek el idejében, akkor az életüket kockáztatják, ám ha viszik őket, akkor az otthonukból kirángatott öregek pusztulhatnak bele a viszontagságokba. S persze, itt sincs jó megoldás. A szerző szikár esetleírásai kétségtelenné teszik, hogy ártatlan és védtelen emberek sokaságát ilyen gyalázatos választási helyzetekbe kényszeríteni már önmagában is bűn.

A napló azért is érdekes, mert cseppet sem idealizálja az ukránokat.

Még ebben a végletes helyzetben is többször utal a helyi fejlesztésű, bezárkózó nacionalizmus, rasszizmus bornírtságára, a visszataszító történelmi változatokra, s arra, hogy a hatalom – „hazafiasságának” bizonyítására – korábban többször is felhasználta a szélsőségesek jelképeit és szlogenjeit. Paradox módon a háború épp amerikai és nyugat-európai segítséggel, a menekültjeik befogadásával tágította az ukránok szemléletének, tájékozódásának horizontját, ez pedig szöges ellentétben áll bármiféle nacionalista szeparatizmussal, szegregáltsággal. Geraszimov szerint a háborús körülmények közepette még az általa nem kedvelt, valóban meglehetősen hírhedt Azovi zászlóalj is érdemelhet egy-két jó szót, hiszen e szélsőjobbosokból verbuvált alakulat szinte az utolsó emberéig védte Mariupolt, s egyben az ott élő népes orosz közösséget.

Sok élettel teli részlet

A bejegyzésekben remek zsánerfigurák bukkannak fel: a bombázás okozta stresszt a legnagyobb hangerőre tekert heavy metál zenével enyhítő szomszédtól kezdve a teljesen kiszámíthatatlanul működő csodabogár festő barátig, az átmenetileg Puskint is megutáló értelmiségi ismerőstől a rettenthetetlen, bombatölcséreket kerülgető taxisofőrig. Ők telítik élettel a szöveget, s épp megjelenítésük adja a vállalkozás egyik lényegi küldetését, vagyis a szörnyű események részeseivé kényszerített hús-vér emberek világának bemutatását. Megjelenítésükkel teljesülhet a naplóírás egyik alapcélja, az exegi monumentum gesztusa.

A szöveg lélektanilag hitelesen adja vissza azt a folyamatot, amelynek során az ostromlottak egy idő után egyszerűen belefáradnak a rettegésbe, a bujkálásba, s kimennek a parkba, a játszótérre, kertészkedni kezdenek. Az élet folytatódna. S épp az átéltek mutatják teljes brutalitásában a háborús pusztítás – cikkünk elején már kiemelt – képtelenségét.

A „hiszem, ha látom” fordulatát idézve a szerző rezignált keserűséggel állapítja meg: „Ukrajnában ez ma már nem igaz. Most hiába látjuk, mégsem tudjuk elhinni, ami történik”.

A háború időtartama ma már a könyvbeli intervallum háromszorosánál jár, az igazságos békének egyelőre – szörnyű ez – semmi esélye sincs. Az ukrán szerző tehát, ha egyszerre mértéktartóan sztoikus és fölkavaróan tragikus ostromnaplóját folytatni kívánja, garantáltan nem marad téma nélkül.

 

További cikkek

Kritika, Irodalom

Nem szabad ötletek

Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról | Révész Sándor kritikája   A legtöbbet emlegetett, mégis a legkevésbé ismerhető költők...

Tudomány

A halál hét arca

Richard Shepherd: A halál hét kora | Papp Sándor Zsigmond ajánlója   Nem könnyű megemészteni, hogy egy napon véget ér az életünk. Ám ahogy...