Einstein és Freud mindennapjai

2020. 12. 29. | Tudomány

Walter Isaacson: Einstein; Ruth Sheppard: Freud | Papp Sándor Zsigmond ajánlója

A huszadik századot szinte alapjaiban forgatta fel a pszichoanalízis és a relativitáselmélet mindenhova bekúszó teóriája. De vajon mennyit tudunk az elmélet mögött álló hús-vér, gyarló emberről? A családcentrikus Freudról és Einsteinről, akit 14 alkalommal jelölték hivatalosan Nobel-díjra, amíg egy kis trükkel végül meg nem kapta. A HVG könyvek fotókkal és kordokumentumokkal gazdagon illusztrált kötete csakhamar közeli ismerőssé avatja őket.

HVG, 160 oldal, 4900 Ft

A relativitáselmélet atyjáról a legkevésbé jutna eszünkbe a macsóság. Persze nem olyan macsóság ez, amely vetekedne annak modern, 21. századi verziójával. Inkább egy 19. századi, válni készülő tudós keményszívűsége, akinek ráadásul már szeretője is van a saját unokahúga személyében. Az első világháború kitörésekor már annyira megromlott a prágai születésű Mileva Maric-csal a házasságuk, hogy Einstein kegyetlen ultimátumot adott. Mintha csak valamilyen képlet lenne, „lefektette, hogy a nőnek mit kell tennie ahhoz, hogy a felesége maradhasson”. Mosnia és főznie kell rá, kitakarítania a dolgozószobáját, miközben megtiltotta neki, hogy „az otthonukban ugyanott leüljön, vagy kérés nélkül szóljon hozzá, és ahhoz is ragaszkodott, hogy a felszólítására Mileva egyedül hagyja”.

Beismerem, kissé bulvárízű, hogy ezt emelem ki Walter Isaacson monográfiájából. Ám az alcím (Az ember a relativitáselmélet mögött) épp ezt ígéri. Érteni fogjuk az embert, ha legizgalmasabb teóriáját nem is. De utóbbival nem vagyunk egyedül: már akkoriban is számos vicc keringett arról, hogy milyen kevesen képesek felfogni a Newton törvényeit megdöntő, a világegyetemet átrajzoló relativitáselméletet. Ezért megmosolyogtató még a mai olvasónak is, amikor Einstein ottani látogatása alatt az amerikai szenátus elhatározta, hogy megvitatja az elméletet. (Újabb meggyőző érv, hogy a suszter maradjon a kaptafánál.)

Sokan nem értették az elméletét

Persze nem irigylem az akkori politikusokat, hiszen rövid idő alatt nagyon sokat változott a világ. Az irodalomban Proust és Joyce, a képzőművészetben Picasso, a zenében Sztravinszkij, a mentalitás tekintetében Freud és Wittgenstein vitt véghez kisebb-nagyobb forradalmat. A könyv nagyszerűen adja vissza nem csupán a kort, de kontextusba helyezi Einstein „világfelforgató” munkásságát is. És persze sokat tudunk meg az emberről: viharos magánéletről, a polgárjogi mozgalmakhoz, a cionizmushoz vagy épp a valláshoz fűződő viszonyáról, pacifista hozzáállásáról, amikor nem egy tudós állította a háború szolgálatába a tudományát. A kötet a gyerekkortól a haláláig kíséri végig, és kevésbé ismert forrásokat is felhasználva rajzolja meg ismert és alig ismert jellemvonásokból álló portréját.

A hírnév mai torz fogalma felől – mint ahogy erre a szerző is felhívja a figyelmet – megdöbbentő olvasni arról, hogy a fizikust Amerikában 15 ezres tömeg fogadta, és kábé úgy kezelték, ahogy ma a rocksztárokat vagy celebeket szokták. Pedig akkor még nem is kapta meg a Nobel-díjat. Ez utóbbi adta számomra egyébként a könyv legérdekesebb fejezetét. A mai olvasó számára ugyanis Einstein és a legrangosabb díj szinte teljesen összeforrt, fel sem merülnek kétségek a tekintetben, hogy megérdemelte. Nos, ez akkoriban messze nem volt ilyen egyértelmű. A hivatalos jelölések száma elérte a 14-et (!), „ami sokkal több volt, mint bármelyik vetélytársáé”.

Rocksztárnak kijáró figyelem övezte

Az okok igencsak szerteágazók. Egyrészt a már említett értetlenség, másrészt a relativitáselméletet sokkal inkább filozófiai elképzelésnek gondolták semmint tudományos felfedezésnek (pedig akkor már igazi szenzációként az 1919-es napfogyatkozás segítségével az asztrofizikus Eddington mérésekkel igazolta az elméletet). És belejátszott számos előítélet és személyes ellenszenv is (antiszemitizmus, irigység az amerikai fogadtatás miatt, és mert a tudományos élet legünnepeltebb sztárja volt), hogy valaki minden évben megelőzze. Olyanok is, akiket ma már (és akkor is) igencsak nehéz hozzámérni Einstein munkásságához. Az ügy lassan már a Svéd Akadémia számára is kínossá vált, amíg az elméleti fizikus, Wilhelm Oseen át nem vágta a gordiuszi csomót: ő győzte meg a bizottságot, hogy a fénykvantumokkal végzett munkájáért ítéljék oda a díjat a korszak egyik legnagyobb elméjének. (Jó kis beugrató kérdés lehetne ma egy kvízműsorban, hogy miért is kapta meg a Nobelt Einstein.)

HVG, 176 oldal, 4900 Ft

A sorozat másik kötete a pszichoanalízis mögötti embert, a kor másik nagy „felforgatóját” mutatja be – hasonló olvasmányos részletességgel. Freud jóval fegyelmezettebb életet élt és családcentrikussága is egészen más fényben tünteti fel a „csélcsap” Einstein mellett. Bár itt is lehetne „bulvárízű” felvezetőt írni. Például 28 évesen majdnem világhírű lett azzal, hogy felfedezte a kokain érzéstelenítő hatását (szemműtéteknél ez óriási áttörést jelentett), ám ő egészen más célra (neuraszténiával és emésztési problémákkal küzdő betegeknek) írta fel és kínálgatta barátainak, családtagjainak. És ő maga is használta. A botrány 1886-ban ütött be, amikorra nyilvánvalóvá vált, hogy a szer nem akármilyen függőséget okoz. Freudot meg is támadták az egyik lapban, amiért elszabadította „az emberiség harmadik csapását”. De legérzékenyebben a barátja halála érintette, akinek ő írt fel nagy adag kokaint a morfiummal és heroinnal szembeni függőségére…

A legizgalmasabb rész azonban a pszichoanalízis kezdeteit mutatja be, amikor a páciensek még csak két kezelési módszer közül választhattak: elektroterápia vagy hipnózis. Josef Breuer volt az első, aki használta a „beszédkúrát”, és a kezelést „katarzisnak” nevezte. Ez keltette fel Freud érdeklődését és ezt finomította tovább a szabad asszociációkon alapuló módszer felé. A könyvben látható a történelem (talán) leghíresebb kanapéja is, valamint az is kiderül a modern neurológia révén, hogy miért számolnak be egészen másról fekve a betegek, mint ülve vagy állva.

Nem csak modellt állt, modellt is adott

Ruth Sheppard, aki már több múzeumnak is írt kiállítási anyagot Freud és munkássága kapcsán, levelek, fényképek és más értékes dokumentumok segítségével mutatja be a karrierjét féltő kutatót, a szerelmest és a tudóst, aki egész életét arra szentelte, hogy feltárja a lélek titkait. És ugyancsak közérthetően ismerteti a kontextust is: a politikai eseményeket, az antiszemitizmust, az iparosodást és az orvostudományt.

A két gazdagon illusztrált könyv kis keretesek segítségével mutatja be a mellékszereplőket, az elméletek keletkezését, fogadtatását és utóéletét, miközben regénybe illő módon tárja fel a főszereplő életét barátai, családtagjai és kollégái körében. Mintha mi magunk is bejáratosak lennénk hozzájuk.

További cikkek

Kritika, Irodalom

Nem szabad ötletek

Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról | Révész Sándor kritikája   A legtöbbet emlegetett, mégis a legkevésbé ismerhető költők...

Tudomány

A halál hét arca

Richard Shepherd: A halál hét kora | Papp Sándor Zsigmond ajánlója   Nem könnyű megemészteni, hogy egy napon véget ér az életünk. Ám ahogy...