Händel és a barokk biznisz

2021. 06. 30. | Művészet

Christopher Hogwood: Händel | László Ferenc kritikája

Egy újabb hiánypótló monográfia kerülhet fel a zenerajongók polcára az utóbbi években kiadott Chopin- és Schubert-életrajz mellé. Az angol karmester elegáns tartózkodással és a nagyotmondásokat mellőzve festi fel a barokk zeneszerző pályáját és zsenijét. Az alapos könyvben pedig arra is magyarázatot találunk, hogy Händel az elmúlt negyven évben miért lett világszerte ismét népszerű és nagy kedvvel játszott zeneszersző.

Mióta az eszemet tudom, sőt ameddig csak az Arcanum és a Szaktárs adatbázisok segítségével nyomon lehet követni a múltban visszafelé haladva ezt a jelenséget: a magyar zenei könyvkiadás legégetőbb feladata mindig is a hiánypótlás volt. Ez a helyzet ma is, hiszen számos nagy zeneszerzőről váltig nem lelni magyar nyelven monografikus összefoglalást, alapos és modern szemléletű biográfiát: legyen elég itt mindössze Brahms, Mendelssohn vagy épp Rossini nevét megemlíteni e fájó hiányok körvonalazására.

A tendencia mindazonáltal biztató, hiszen az utóbbi pár évben több fontos életrajzi munka is megjelent, gondoljunk csak mindenekelőtt Christopher H. Gibbs Schubert-, illetve Alan Walker Chopin-kötetére, azok 2018-as és 2020-as hazai kiadására. Ezek megjelentetője természetesen a Rózsavölgyi és Társa volt, és most e szépmúltú és sokérdemű cég bocsátotta közkézre Händel ugyancsak régóta nélkülözött biográfiáját is, méghozzá a historikus mozgalom 2014-ben elhunyt brit nagysága, a karmester Christopher Hogwood tollából.

Úgy hiszem, több okból is remek választás volt a kiadó részéről épp ezt a munkát fordításra és megjelentetésre kiválasztani az immár könyvtárnyira duzzadt nemzetközi Händel-irodalomból. A legnyilvánvalóbb oknál kezdve a méltatást: azért, mert Hogwood kötete mindent megad, amit egy időszerű hiánypótlástól elvárhatunk. Vagyis imponálóan informatív és jól kiegyensúlyozott áttekintést nyújt, amely egyrészt szolid és biztos alapot kínál a tájékozódni vágyó olvasó számára, másrészt lelkiismeretesen felmutatja azokat a témákat és kérdéseket, amelyek régen vagy ma, netán régen és ma is viták tárgyául szolgálnak.

Korszakos barokk mester

Azután a Rácz Judit magyarításában is mindig szabatosan fogalmazó szerzőnek van egy olyan erénye is, amelyet vásott nemzetkarakterológiai közhelyek nyomán angolosnak nevezhetnénk: az elegáns tartózkodás. Hogwood ugyanis nem kíván mindent tudni, tehát rendre lemond a sarkos megállapításokról minden esetben, ahol ehhez nem áll a rendelkezésére elegendő adat. Nem (vulgár)pszichologizál és éppígy nem válik Händel-apologétává sem. Pedig ezt a két csaliösvényt rendszerint vajmi ritkán képesek elkerülni a máskülönben mégoly tudós életrajzírók.

Továbbá van még történeti érv, amely okvetlenül jó döntésnek jelzi, hogy 2021-ben épp a Hogwood-kötet reprezentálja magyar nyelven a Händel-irodalmat. Az eredetileg 1984-ben megjelentetett, majd 2007-re részlegesen átdolgozott életrajz ugyanis egyszerre volt jele, bizonysága és érdemi faktora annak az immár majd’ négy évtizede tartó trendnek, amely a zeneszerző műveinek, főleg operáinak újrafelfedezését, átértékelését és éppen nem mellesleg: világszerte játszottá és népszerűvé válását hozta el.

Nem mintha addig ne tekintették volna a nagy parókás komponistát korszakos barokk mesternek és egyszersmind kedélyesen harsány zenetörténeti zsáneralaknak. Nagy tenorok mindig készséggel elröcögtették a Xerxész félreértett Largóját, a britek gyakorta több ezer résztvevőt felvonultató monstrumkoncerteken szólaltatták meg az oratóriumait, a Vízizene pedig zenemű és anekdota formájában egyaránt széles körben ismertnek számított.

De a születési bicentenárium (1985) táján megindult folyamat mégis valóságos Händelomániát hívott életre, továbbá radikálisan átformálta a Händel-képet.

A gyermek Händel gyakorol

Egyszerre mutatta fel a barokk showbiznisz üzleti érzékkel is megáldott géniuszát és az öntörvényű mestert, aki művészi választásaiban meglepő gyakorisággal döntött merészen a közönségízlés ellenében.

Händel persze, ahogy az Hogwood könyvéből kiderül, korántsem csupán ezzel a kettősséggel képes frappírozni az utókort. Hanem például és kiválólag azzal is, hogy a nemzeti hovatartozás dolgában eltéríti az életét vizslatókat a vágyott egyértelműség terepéről. Vagy ahogyan nagyüzemi mennyiségű motívumkölcsönzésével megbillenti a zsenit és az eredetiség követelményét (legalább a romantika óta) szigorúan összekapcsoló tanítóbácsis képzetet. Merthogy Händel innen is, onnan is rendre kilóg a kategóriákból, a személyisége váltig talányos marad, s a kutatás újabb és újabb eredményei a megnyugtató kategóriáktól egyre távolabb mutatják „a kedves szász” alakját. S ő közben csak egyre közelebb kerül mihozzánk.

További cikkek

Kritika, Irodalom

Nem szabad ötletek

Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról | Révész Sándor kritikája   A legtöbbet emlegetett, mégis a legkevésbé ismerhető költők...

Tudomány

A halál hét arca

Richard Shepherd: A halál hét kora | Papp Sándor Zsigmond ajánlója   Nem könnyű megemészteni, hogy egy napon véget ér az életünk. Ám ahogy...