Tolsztoj hírhedt szökése

2021. 11. 15. | Irodalom

Pavel Baszinszkij: Szökés a paradicsomból | Papp Sándor Zsigmond ajánlója

November 20-án lesz 111 éve, hogy Tolsztoj meghalt. Vajon miért indult el 82 évesen, éjnek évadján az ismeretlenbe? Miért hagyta ott a birtokot, családját, egész életét, hogy aztán pár napra rá elvigye a tüdőgyulladás? Már akkor is a fél világ találgatta Tolsztoj hirtelen és rejtélyes távozásának okait. Pavel Baszinszkij minden részletre kiterjedő nyomozása bemutatja a különféle elméleteket, okokat, és összefüggéseket is.

Európa, 647 oldal, 4999 Ft
25% kedvezmény a TERASZ5 kuponkóddal

Egyszerűen lenyűgöz az életrajzírók pontossága és mániája a részletek iránt! Például, hogy a fiatal Lev Tolsztoj csak azért nem tart „hirtelen ötletként” jövendőbeli sógorával Szibériába, mert otthon felejtette a sapkáját. Már felugrott az utazókocsiba egy szál ingben, de mivel már akkor is fázós volt a feje, a sapka hiánya – „minden jel szerint” – döntőnek bizonyul. És még azt is észreveszi, hogy fél évszázaddal később, amikor nyolcvankét évesen hagyja el grófi birtokát, megint egy elveszett sapka jelenti a baljós előjelet. (Végül vattakabátban, és két sapkával a fején menekül el Jasznaja Poljanából.)

Tudom, kissé ostobaságnak tűnik, hogy Pavel Baszinszkijjal, a neves íróval és újságíróval karöltve rugózok itt ezen a semmiségen, de épp ezen semmiségek miatt válik olyan gyorsan ismerőssé, esendővé és rokonszenvessé Tolsztoj alakja az olvasó számára. Így lesz emberi, nagyon is emberi, miközben persze – főként a kortárs követői szemében – félisten, a kor egyik legnagyobb írója. Ám, mint látjuk, a félistenek sapkája is befolyásolhatja olykor a sorsot, jelezheti egy-egy nagyobb vállalkozás kimenetelét. Baszinszkij asztalt beszakító könyvében ráadásul van is helye és tere ezen apróságoknak, mert mindebből egy pillanatig sem lesz intimpistáskodás, hanem a tabló élességéhez tesz hozzá egy-egy pixelt, hogy közösen és tetszőleges méretre nagyíthassuk ki az árulkodó részleteket.

Baszinszkij ugyanis igazából nyomoz. 1910. október 27-én éjjel olyan események zajlanak Tolsztoj családi birtokán, amelyek aztán futótűzként terjedtek el az egész világban.

(Itt nyitnék egy zárójelet: sokatmondó, hogy ebben a korban még az írók viselt dolgai adtak csámcsognivaló szenzációt a lapoknak, röpke száz év múlva a celebek lépnek a helyükbe, akiknek az irodalom haszontalan, lájktaszító kolonc. Jó kérdés, hogy ez utóbbi a normális állapot, vagy arra tekintsünk békebeli, értékorientált korszakként?) Az agg író ugyanis titokban, az éj leple alatt az orvosával együtt (Makovicky) ismeretlen helyre távozik.

Jasznaja Poljana híres nyírfasora

Maga mögött hagyja a családját, otthonát, korábbi életét – nyolcvan felett ez már messze nem veszélytelen vállalkozás. És valóban: pár hét múlva el is viszi a tüdőgyulladás. A sors persze most is banális, Makovicky később azt a háromnegyed órát ítélte végzetesnek, amikor a harmadosztályú vagon – Tolsztoj imádott elvegyülni az egyszerű nép között, közöttük érezte magát szabadnak – sűrű dohányfüstje és fülledt levegője miatt az író kiment az első peronra, a kellemetlen menetszélbe. Ki akarta szellőztetni a fejét…

A világ akkor is, ma is azt találgatja, vajon mi vette rá Tolsztojt a távozásra, szökésre, futásra, menekülésre? Még a szóhasználat sem egységes, a kifejezés az elméletekhez idomul.

Baszinszkij természetesen ismerteti az összes lehetséges verziót. Azért ment el, hogy békében haljon meg valahol. Azért ment el, hogy ne haljon meg: a családi birtokon ugyanis olyannyira elmérgesedett a helyzet, hogy egy nagyobb októberi veszekedés után majdnem meghalt egy görcsös, egész testén eluralkodó rohamban. Ő viszont nem így, rángatózva és félrebeszélve, hanem tiszta tudattal kívánt távozni az élők sorából.

Tavirózsák a családi birtokon

Azért ment el, mert eggyé akart válni a néppel – ezt a verziót a szovjet időkben tömték a diákok fejébe. Azért ment el, mert meg akart szabadulni a Jasznaja Polnaját nap mint nap felkereső látogatók, követők, pénzkérők, levélben kuncsorgók szeretetétől-gyűlöletétől. El akart tűnni, mint egyik hőse, Szergij atya, hogy ne „szaporítsa tovább a földi dicsőséget”.

De ahhoz, hogy eligazodjunk a számtalan elmélet, mítosz és ideológia között, előtte jó lenne tudni, hogy mit is jelentett számára a korán megörökölt családi birtok. Hogyan viszonyult hozzá fiatalon, és miként idősen. Mikor vált paradicsommá és mikor börtönné. Mit jelentettek a szökések, hirtelen távozások, bolyongások Tolsztoj műveiben, és mit a korábbi életében, amikor még messze nem élt tolsztojánus módjára. Vagyis Baszinszkij, miközben igen aprólékosan – dokumentumokra, naplókra, visszaemlékezésekre, levelekre alapozva – felidézi ezen utolsó napok végzetes eseményeit, elmeséli Tolsztoj teljes életét és életművét is. Gördülékenyen, regényesen, ám a tényeket maximálisan tiszteletben tartva (Goretity József fordítása, Morcsányi Géza szerkesztése), egyúttal a modern kor szemléletében, amely szereti a gyors vágásokat térben és időben.

Lev Tolsztoj

Figyelmét nem kerüli el semmi, képes a számos adalékot, nézőpontot és eseményt egységes, mégis sokszínű narratívává rendezni, amely az első oldaltól az utolsóig izgalmas. Egyaránt lebilincseli a Tolsztojt már ismerő olvasót, de azt is, aki ezzel a könyvvel kezdi a barátkozást egy megkerülhetetlen élettel és annak terméseivel. Jó kérdéseket tesz fel, okosan kommentálja az elfogult szereplők memoárjait, ügyesen hámozza ki a sok forrásból az igazság lehetséges verzióját. Megengedő és intelligens, nem hagyja, hogy kétdimenziós figuraként lássuk az író életének legfontosabb szereplőit, és könnyen ítélkezzünk egy-egy lépés vagy döntés kapcsán, és ami a legfőbb: maga is Tolsztoj érzékeny olvasója.

Engem pedig, mint már mondtam, lenyűgöznek a részletek. Például, hogy az állomáson, mivel nincs náluk elég pénz, Makovicky csak bemondja a kasszánál, hogy Tolsztojnak veszi a jegyet, és „később majd elszámolunk”. És a jegyeket minden további nélkül megkapja! Vagy amikor leírja a fiatalembert, a grófi sarjat, aki gazdálkodni szeretne frissen megörökölt birtokán, ám a próbálkozások kudarcba fulladnak. „Túlságosan is vakmerő gazda volt, és ha belevágott valamibe (méhészet, sertéstenyésztés, szeszfőzés, lótenyésztés), ahhoz mindig költői szenvedéllyel fogott; a gazdaság ellenben hideg számítást és erőbeosztást igényel”.

Hát igen, én már csak így fogom elképzelni Tolsztojt: sapkában, a hírnév megérdemelte vonatjegyekkel a zsebében és költői szenvedéllyel. Amelyből szerencsére az utolsó napokra is maradt bőven…

További cikkek

Kritika, Irodalom

Nem szabad ötletek

Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról | Révész Sándor kritikája   A legtöbbet emlegetett, mégis a legkevésbé ismerhető költők...

Tudomány

A halál hét arca

Richard Shepherd: A halál hét kora | Papp Sándor Zsigmond ajánlója   Nem könnyű megemészteni, hogy egy napon véget ér az életünk. Ám ahogy...